Հաշվետվություն ՊՈԱԿ ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին:

Scan 1 2